Rehabiliterande äldreomsorg

Syftet med rehabiliterande äldreomsorg är att stödja klienten genom att träna vardagliga aktiviteter i den egna hemmiljön.

Inom äldreomsorgens rehabilitering finns idag tre heltidstjänster, två fysioterapeuter och en ergoterapeut. På Trobergshemmet är en fysioterapeut verksam och inom hemrehabilitering (HemRehab) arbetar en fysio- och en ergoterapeut.

HemRehabs verksamhetsområde sträcker sig över hemtjänsten, dagverksamheten Klippan, korttidsboendet Ledskär samt Odalgården.

Äldreomsorgens rehabilitering fungerar i samarbete med övrig vårdpersonal, som en länk mellan den specifika rehabiliteringen som sker på sjukhuset och vardagsrehabiliteringen som sker i det egna hemmet alternativt på avdelningen. Detta görs genom att exempelvis träna klienten i specifika vardagsaktiviteter, ordna med lämpliga hjälpmedel samt ha en helhetssyn utgående från klienten.

Slutrapport: Rehabilitering i hemmiljö i Mariehamn (pdf 4,49MB)

Sidan uppdaterades