Specialomsorg

För att ge dem med en utvecklingsstörning förutsättningar till ett självständigt liv, med möjlighet att delta i samhällsgemenskapen, finns Ålands omsorgsförbunds service.

Omsorgsförbundet har allt från daglig verksamhet, boendeservice med gruppbostäder, korttidsboende och lägenhetsboende, fritids- och semesterverksamhet till specialfritidshem och specialpedagog.

Läs mer om Ålands omsorgsförbund.

Sidan uppdaterades