Handikappservice

För att du som har en funktionsnedsättning ska ha förutsättningar att leva och vara delaktig i samhället på samma villkor som andra finns lagen om service och stöd, den s.k. handikappservicelagen. Handikappservicelagen är i första hand till för att betjäna gravt handikappade personer. Stödet är inte inkomstbeprövat.

Till den lagstadgade servicen hör följande serviceformer: färdtjänst, personlig assistans, serviceboende, bostadsanpassning  och dagverksamhet.

Tjänster, ersättningar och stödformer som anpassningsträning, redskap, handikappanpassning av bil, extra klädkostnader och ersättning för specialkost beviljas enligt kommunalplanen, inom ramen för de budgeterade medlen.

Frågor och ärenden gällande personlig assistans riktas direkt till socialarbetarna.

 

LÄS MER
Handbok för handikappservice

Lagen om service och stöd på grund av handikapp

Förordningen om service och stöd på grund av handikapp

Ålands handikappförbund

Sidan uppdaterades