Färdtjänst

Det finns två olika system för färdtjänsten. Du kan få färdtjänst i form av en stödservice enligt socialvårdsförordningen eller om du har ett gravt funktionshinder kan du beviljas en mer omfattande färdtjänst enligt handikappservicelagen.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen
Om du har ett gravt funktionshinder kan du beviljas färdtjänst enligt handikappservicelagen och får då ett personligt färdtjänstkort.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen berättigar till minst 18 enkelresor/månad, förutom arbets- och studieresor. Enkelresor betyder att resan sker utan avbrott eller avstigning.

Färdtjänstkortet berättigar till resor inom Mariehamn samt fasta Åland.

Från 1.4.2014 införs avgift enligt beslut i socialnämnden § 15, 18.02.2014.
Socialnämnden har beslutat att uppbära självrisk på resor inom staden.
Självrisken är enligt följande:

  • 2 euro/enkelresa för vuxna
  • 1 euro/enkelresa för barn under 12 år
  • barn under 7 år är avgiftsfria
  • arbets-och studieresor inom Mariehamn är avgiftsfria
  • färdtjänst inom specialomsorgen är enligt lag avgiftsfri

Självrisken motsvarar stadsbussens avgifter och justeras i enlighet med kollektivtrafikens avgifter.

Stadsbussen går inte till Maxinge, Kantarellen, S.Market och flygfältet i Möckelö. Självrisken för dessa resor är därmed enligt avgiftstabell som gäller utanför Mariehamn.

LÄS MER
Handikappserviceförordningen

Färdtjänsten enligt socialvårdsförordningen handläggs av äldreomsorgen.
Läs mer

Sidan uppdaterades