Funktionshinder

För dig som har en funktionsnedsättning erbjuds hjälp och stöd på olika områden. Avsikten är att bidra till att du får förutsättningar att leva och vara delaktig i samhället på samma villkor som alla andra.

Här kan du läsa om olika former av stöd som kan underlätta vardagen, som t.ex. färdtjänst och stöd för närståendevård. Du kan också läsa om vilken rätt och möjlighet till stöd du har genom handikappservicelagen. Vilket stöd du beviljas, och i vilken omfattning, bedöms utifrån dina behov på basen av en ansökan.

Sidan uppdaterades