Utkomststödets grunddel

Det grundläggande utkomststödet består av en grunddel och en del som gäller övriga grundutgifter.

Utkomststödet har en lagstadgad grunddel som är tänkt för matutgifter och andra dagligen regelbundna utgifter. Storleken på grunddelen beror på din familjs storlek.

Belopp för grunddelen fr.o.m. 1.2.2020

  • Ensamboende och ensamförsörjare: 522,02 euro.
  • Andra personer som fyllt 17 år, t.ex. makar och samboende: (2x443,72) = 887,44 euro.
  • Person som fyllt 17 och bor hos ena eller båda föräldrarna: 381,07 euro.
  • För varje barn mellan 10-16 år: 365,42 euro.
  • För varje barn under 10 år: 344,53 euro.

Beroende på situationen kan du, utöver grunddelen, få ekonomisk hjälp vad gäller övriga grundutgifter som till exempel boendeutgifter, hälsovårdsutgifter, begravningskostnader och utgifter för flyttning till en annan kommun.

Läs mer om ansökan om utkomststöd och vilka bilagor som krävs till ansökan.

Sidan uppdaterades