Ekonomiskt stöd

När inkomsterna inte räcker till för att du eller din familj ska komma upp till en skälig levnadsnivå kan du ansöka om utkomststöd. Utkomststödet finns som ett tillfälligt stöd i ett övergångsskede. Tillsammans försöker vi hitta andra lösningar för att långsiktigt trygga din ekonomiska situation.

Utkomststödets storlek
Utkomststödet har en lagstadgad grunddel som är tänkt för matutgifter och andra dagligen regelbundna utgifter. Storleken på grunddelen beror på din familjs storlek. Beroende på situationen kan du, utöver grunddelen, få ekonomisk hjälp vad gäller t.ex. boendeutgifter, hälsovårdsutgifter, begravningskostnader och utgifter för flyttning till en annan kommun.

Genom att räkna ihop dina utgifter (som är utkomststödsberättigade), och sedan dra av de inkomster som du har till förfogande kommer vi fram till den summa som utbetalas till dig.

Folkhälsans rådgivning
Folkhälsan på Åland har kostnadsfri ekonomi- och skuldrådgivning i Folkhälsans hus i Mariehamn. De kan hjälpa dig om du känner att du behöver hjälp med dina ekonomiska problem, eller bara vill ha bättre kontroll över din ekonomi. De har tystnadsplikt.

 

LÄS MER
Lag om utkomststöd

Sidan uppdaterades