Dagverksamhet

Dagverksamheten Klippan finns vid Trobergshemmet. Verksamheten är indelad i två grupper och är öppet fem dagar i veckan.

Dagverksamhetens syfte är att ge stöd och stimulans till äldre hemmaboende personer. Verksamhetens aktiviteter ska ge en meningsfull dag samt motverka ensamhet och isolering. För den som vårdar en närstående i hemmet kan dagverksamheten vara ett viktigt stöd i form av avlastning.

Klippans verksamhet är organiserad så att risken för smittspridning minimeras under rådande samhällssituation med Covid-19.

I dagsavgiften ingår alla aktiviteter, lunch samt kaffe.  För transporten tillkommer avgift. Avgift betalas enbart för närvarodagar.

Sidan uppdaterades