Nutrition

Den mat som serveras inom äldreomsorgen ska vara både näringsrik och god, men även serveras på ett sådant sätt att aptiten stimuleras, så att alla boende får en bra matupplevelse.

Vi arbetar aktivt med nutritionsfrågor och tillsammans med en dietist förebygger, utreder och behandlar vi problem som är relaterade till kost och hälsa.

Inom äldreomsorgen finns en nutritionspolicy till grund för nutritionsvården.

Sidan uppdaterades