Institutionsvård

Stadens enda institutionsboende finns på Trobergshemmet i centrala Mariehamn, med ingång från Norragatan 11.

Institutionsvården är till för multisjuka äldre personer som har ett stort behov av omvårdnad. Vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt och består av sjukskötare och närvårdare.

Trobergshemmets institutionsboende har fyra avdelningar, Marhällan, Märket, Lågskär och Sälskär.  Totalt 52 rum, alla med egna hygienutrymmen.

Som besökare hänvisas du till huvudingången inne på gården från Norra gatan 11.

Avgiften bestäms enligt klientens inkomst och få vara högst 85 % av nettoinkomsterna. Läs mer om avgifterna i dokumentet Äldreomsorgens avgifter.

Sidan uppdaterades