Ansökan om boende

För att flytta till ett äldreboende behöver du ansöka om plats. Du lämnar din ansökan till en socialarbetare som vidarebefordrar ansökan till en bedömningsgrupp som kallas SAP-gruppen.

I bedömningsgruppen sitter sakkunniga personer från staden och från sjukvården. De behandlar din ansökan för att se vilken nivå av boende som skulle passa bäst för just dina behov. Gruppen ger sedan en vårdhänvisning till den föredragande socialarbetaren som tar beslut i ärendet. 

Sidan uppdaterades