Vårdnad och umgänge

Vårdnadshavarens uppgift är att trygga barnets utveckling och välfärd. Bestämmelser om detta ingår i lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt. Syftet med bestämmelserna är att trygga barnets möjligheter att få en positiv och nära kontakt med båda föräldrar. Om ni som föräldrar är gifta med varandra är ni båda vårdnadshavare och uppfostrare.

Om ni inte är gifta när ert barn föds är mamman ensam vårdnadshavare och då kan ett skriftligt avtal göras om gemensam vårdnad eller att vårdnaden anförtros åt den ena parten.

Om era familjeförhållanden ändras, t.ex. i samband med skilsmässa, är det bra om ni kan komma överens om ett avtal om vårdnaden, boendet och umgängesrätten för barnet.

Barnatillsyningsmannen ger råd och stöd i ärenden som gäller vårdnad och umgängesrätt, samt fastställer avtalen. Om ni som föräldrar inte kan komma överens om avtalets innehåll är det tingsrätten som avgör ärendet. Tingsrätten begär då in utlåtanden i form av en vårdnadsutredning som socialarbetarna gör.

 

LÄS MER
Lagen om vårdnad av barn och umgängesrätt

Sidan uppdaterades