Underhåll

Som föräldrar har ni båda ansvar för försörjningen av ert barn. Den förälder som barnet inte bor hos kan bidra till försörjningen genom att betala ett underhållsbidrag.

Underhållsbidrag är det belopp som ni som föräldrar avtalar om och som baserar sig på era inkomster och utgifter. Ni kan få råd och riktlinjer av barnatillsyningsmannen, som också fastställer avtalet om underhållsbidrag. Vid tvister kan även tingsrätten avgöra underhållsärenden. 
Indexjustering görs varje år. Från 1.1.2020 stiger underhållsbidraget med 0,77%.

Underhållsstöd  utbetalas och handhas av Folkpensionsanstalten
Underhållstöd beviljas om:

  • den underhållsskyldige har försummat att betala underhållsbidraget
  • faderskapet inte har fastställts
  • underhållsbidrag har fastställts, men till ett lågt belopp p.g.a. bristande betalningsförmåga.

Ansökan om underhållsstöd lämnar du in till Folkpensionsanstalten. Till ansökan bifogar du avtal om underhåll, eller domstolsutslag i original, och utredning över underhållsbidragsskulden.

 

LÄS MER
Lag om underhåll för barn
Anvisning för bedömning av storlek på underhållsbidrag till barn
Information om underhåll för barn
Kommuninfo gällande underhållsbidrag och underhållsstöd

Sidan uppdaterades