Familjeboende- och skyddshem

Du kan komma till oss när som helst på dygnet, och du kan även komma tillsammans med dina barn. Vi har ingen begränsad boendetid.

Familjeboendet
Familjeboendet finns för dig som behöver stöd i föräldrarollen. Du får hjälp att hitta fungerande rutiner i vardagen. Tillsammans med andra inblandade myndigheter görs ett boende- och vårdprogram för dig.

Skyddshemmet
Skyddshemmet finns för dig som blir utsatt för hot, fysisk eller psykisk misshandel av en närstående. Här får du hjälp, både i akuta situationer och att på sikt hitta en väg ut ur svårigheterna. Tillsammans ser vi över din livssituation och stöttar dig i att hitta de lösningar som passar dig bäst.

Sidan uppdaterades