Barnahusmodellen – en samordningsmodell för åländska myndigheter

När ett barn befaras ha blivit utsatt för brott är det många olika myndigheter och organisationer som arbetar, dels med att utreda brottsmisstanken och dels med att hjälpa barnet och familjen. Barnahusmodellen är en samordningsmodell som har utvecklats för att alla berörda instanser ska känna till varandras arbetsuppgifter och ha god kunskap om de gemensamma rutinerna. 

Syftet med barnahusmodellen är att säkra såväl de berördas rättssäkerhet, effektiviteten och snabbheten i utredningen som barnets behov av skydd.

Tallbackens uppgifter inom barnahusmodellen är:

  • ge skydd åt barnen så att våldet inte fortsätter
  • ge stöd och övernattningsmöjligheter åt anhöriga
  • medverka i samverkansgruppen
  • erbjuda krisbehandling
  • utföra andra uppgifter enligt skriftligt uppdrag från socialsekreterare
Sidan uppdaterades