Barn- och ungdomshem

Tallbacken finns till för barn och ungdomar som av olika orsaker behöver ett alternativt boende. Det kan bero på många olika orsaker varför ett barn eller en ungdom behöver bo på Tallbacken,  t.ex. missbruk, psykisk sjukdom, misshandel eller låsta konflikter i familjerelationerna.

Personalen erbjuder stödsamtal och handledning i kontakten med bl.a. familjen, olika myndigheter och skolan samt läxläsning, fritidsintressen och med andra praktiska saker i vardagen.

När barn och ungdomar flyttar till Tallbacken görs det i samarbete med socialarbetarna i din hemkommun. Vi gör tillsammans upp en plan där målet är att utveckla din förmåga att ta eget ansvar i vardagen. 

Boende i stöd- eller träningslägenheten
För dig som är 16 år och uppåt finns boende i stöd- eller träningslägenhet som ett mellansteg. Du får då ett individuellt boendeprogram som hjälper dig att nå ett självständigt boende.Personalen stöttar och handleder dig på vägen.

Sidan uppdaterades