Tallbackens arbetsmetoder

Lösningsfokuserad samtalsmetodik/terapi är en välkänd terapiform som används världen över. Denna form av samtalsmetod hjälper till att utveckla den enskilde individens bild av en mer önskvärd framtid, att våga inse och ta reda på vad man själv vill. Här fokuserar vi ej på problemen och dess uppkomst utan istället läggs energin på den önskade förändringen och arbetet kring det. Tillsammans med dig jobbar vi för att hitta undantag (vad har fungerat förut? Varför? Vad var/är annorlunda?), mål och lösningar. Tillsammans blir vi mer medvetna om dina styrkor och resurser, hos dig själv och i din omgivning vilket leder till att lösningar på din livssituation och frågeställningar byggs upp. (Berg, Insoo Kim & DeJong, Peter 2001. Att bygga lösningar – En lösningsfokuserad samtalsmodell)

Skattningsskalor (SRS, YSRS m.fl.) är en välbeprövad och vanlig metod vid till exempel utvärdering av möten eller helt enkelt för att visa hur du mår just idag på en skala mellan 1-10. Skattningsskalor kan användas till nästan vad som helst och är ett enkelt men helhetsomfattande sätt att ta reda på för dig själv och för oss som personal hur bra/dåligt saker och ting är just för stunden. Skattningsskalor är även lätta att jämföra med varandra, vilket öppnar upp för diskussion - hur såg det ut för en vecka sen jämfört med idag, vad är annorlunda och varför? Det gör att detta system är ett bra komplement till den lösningsfokuserade samtalsmetodiken.

ADL- behoven delas in i två gruppar (primära och sekundära) och spelar en stor roll i människas liv. Därför är det en viktig del i arbetet på Tallbacken och om det finns behov kan vi uppmärksamma och handleda våra boenden i frågor kring detta.
De primära behoven (fysiologiska, överlevnadsbehov) måste tillfredställas för att man rent fysiskt kunna leva och innehåller faktorerna mat, vatten, luft och sömn. De sekundära behoven är viktiga för att tillfredsställa ett gott psykiskt och socialt liv. Här räknar vi in faktorer som trygghet, gemenskap, kärlek och god hygien, men här är det öppet för individuella, personliga önskningar.

Sidan uppdaterades