Tallbacken

Tallbacken är både ett barn- och ungdomshem och ett familjeboende och skyddshem. Här erbjuds boende för barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma, för vårdnadshavare som behöver hjälp i föräldrarollen och för dem som är utsatta för hot eller misshandel.

Om du är utsatt för hot, fysisk eller psykisk misshandel av en närstående kan du vända dig till Tallbacken alla tider på dygnet. Du är även välkommen att komma tillsammans med dina barn.

Personalen på Tallbacken kan ge dig olika former av stöd och hjälp som t.ex. handledning i vardagen, hjälp med kontakt till myndigheter och samtalsstöd.

Tallbackens verksamhet finns i ett tvåvåningshus med olika typer av lägenheter och rum för de boende.

Sidan uppdaterades