Hjälp och stöd

När ett barn, en ungdom eller en familj behöver stöd kan följande bli aktuellt:

  • stödsamtal med socialarbetare och/eller fältarbetare
  • rådgivning och utredning
  • stödperson eller stödfamilj
  • familjearbete
  • ekonomiskt stöd
  • stödboende på Tallbacken
  • skyddsboende på Tallbacken

Genom ett nära samarbete med barnomsorg, skola, barnrådgivning, barn- och ungdomspsykiatri och polis arbetar socialarbetarna för att i tidigt skede få kontakt med barn som behöver hjälp.

Åtgärderna anpassas alltid efter behov. Om åtgärderna inte räcker till, eller om situationen är så akut att barnet eller ungdomen riskerar att skadas, omhändertas barnet/ungdomen och socialarbetarna ordnar vård utanför hemmet.

 

Folkhälsan på Åland erbjuder familjerådgivning. Genom samarbete mellan ett sakkunnigt team, dig och din familj kan du få stöd i uppfostrings- och familjefrågor.

Läs mer om Folkhälsans familjerådgivning.

Sidan uppdaterades