Barnskyddsutredning

När socialarbetarna får en ansökan om stöd eller en barnskyddsanmälan tar de så fort som möjligt reda på mer om barnets situation. Inom sju dagar tas ställning till om en barnskyddsutredning behöver inledas.

När socialarbetarna får en ansökan om stöd eller en barnskyddsanmälan tar de så fort som möjligt reda på mer om barnets situation. Inom sju dagar tas ställning till om en barnskyddsutredning behöver inledas. En utredning ska vara klar inom tre månader från det att ansökan eller anmälan lämnats in. Socialarbetarna går alltid igenom resultatet tillsammans med familjen.

Om det visar sig att familjen behöver stöd kommer socialarbetarna och familjen överens om vilket stöd som ger bäst hjälp. Allt som görs utgår från barnets eller ungdomens perspektiv, och målet är alltid att stöda familjen där barnet bor och har sitt vardagsliv. Om familjen inte är i behov av hjälp från barnskyddet avslutas kontakten i samband med genomgången av utredningen.

Ibland händer det att vårdnadshavarna eller barnet/ungdomen inte vill medverka till insatser. Socialarbetarna är då skyldiga att se till att genomföra de åtgärder som krävs för att barnet eller ungdomen ska ha en trygg och stimulerande uppväxtmiljö.

Sidan uppdaterades