Barnskyddsjouren

Barnskyddsjouren finns till för alla barn som befinner sig på Åland och som är i akuta krissituationer utanför kontorstid.

Det är endast myndigheter som kan kontakta jouren. Som privatperson i en akut situation kan du vända dig till polisen på telefon 112.

Sidan uppdaterades