Barnskyddsanmälan

Då du känner oro och misstänker att ett barn far illa kan du göra en barnskyddsanmälan. Det innebär att du informerar socialarbetarna inom barnskyddet vem det gäller och vad du är orolig för.

Socialarbetarna utreder då barnets situation. Om du känner dig tveksam till att göra en anmälan kan du rådgöra med våra socialarbetare utan att namnge familjen.

De som arbetar inom t.ex. social- och hälsovården, skolan, polisen eller inom församlingen har  anmälningsskyldighet.

Vill du göra en anmälan kan du ringa eller skicka anmälan till Barnskydd, Mariehamns stad, se kontaktuppgifter här på sidan under kontakt.

Sidan uppdaterades