Barnskydd

Barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö. Du kan vända dig till barnskyddet för att få stöd och råd om du är orolig för ett barn eller en ungdom. Det kan handla om ditt eller någon annans barn. Som barn och ungdom kan du också själv ta kontakt. Din oro kan gälla olika saker som svårigheter i skolan, hemma eller på fritiden.

Om du tar kontakt för egen del kan du ansöka om stöd, i andra fall kanske du behöver göra en barnskyddsanmälan. Här hittar du information om vad en barnskyddsanmälan och en barnskyddsutredning innebär och vilka former av stöd som erbjuds från barnskyddet.

Socialarbetarna har lagstadgad tystnadsplikt. Barnskyddet har rätt att få uppgifter från andra myndigheter i samband med utredningen av ett barns situation. Alla uppgifter journalförs.

Genom samarbetsavtal handhar barnskyddet i Mariehamns stad även barnskyddsärenden för Jomala kommun och Lemlands kommun.

Sidan uppdaterades