Moderskapsunderstöd

Som blivande eller nybliven förälder har du rätt till moderskapsunderstöd. Du kan välja mellan att få den så kallade moderskapslådan med babykläder och barnavårdsprodukter eller att få stödet i pengar. På Åland är stödet 224 euro.

Stödet kan du få först när du har varit gravid en viss tid (minst 154 dagar). Intyg över att du har varit gravid så länge får du från mödrarådgivningen. Intyget lämnas till barnomsorgens kansli som förmedlar lådan eller betalar ut stödet. Ansökan om moderskapslåda ska lämnas in minst 2 månader före barnets beräknade födelse.  Se mer information.

Här kan du se vad som finns i moderskapslådan.

LÄS MER
Information om moderskapsledighet och föräldraledighet får du på Folkpensionsanstalten.

Sidan uppdaterades