Våld i hemmet

Om du är utsatt för hot, fysisk eller psykisk misshandel av en närstående kan du vända dig till socialarbetare vid avdelningen för socialservice eller till Tallbackens skyddshem. Till Tallbacken kan du vända dig alla tider på dygnet, och du kan komma tillsammans med dina barn.

På Tallbacken får du både akut hjälp och hjälp att på sikt att hitta en väg ut ur svårigheterna.

Tallbacken är med i projektet Operation kvinnofrid och Barnahuset i samarbete med andra myndigheter och ingår även i teamet kring barnskyddsjouren. Våra främsta samarbetspartners är polisen, socialen, BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) och ÅHS (Ålands Hälso- och sjukvård).

Sidan uppdaterades