Fältarna

Fältarna arbetar förebyggande med åländska ungdomar i ålder 13-17 år. Vi samarbetar bl.a. med ungdomsledarna, fritidsledarna, skolorna, polisen och socialkanslierna ute i kommunerna.

Med anledning av coronaviruset förändras vårt arbete då undantagstillstånd råder i landet, vi fokuserar ännu mer på det digitala.

Fältarna har tystnads- och anmälningsplikt. Här kan du läsa om hur vi arbetar i skolorna, tillsammans med vårdnadshavare och vad vi kan erbjuda för dig som är ung.  

Lektioner i skolorna

Under hösten besöker vi alla sjuor för att berätta vad vi på Fältarna gör samt pratar om tobak. För årskurs åtta och nio erbjuder vi diskussionslektioner om alkohol och narkotika eller andra aktuella specialanpassade ämnen. Skärgårdsskolorna besöker vi minst en gång per år och har då en heldag med lektioner, aktiviteter och föräldramöte.

Minska ungdomars drickande

På föräldramöten i högstadiet pratar vi om hur vuxnas förhållningssätt till ungdomars drickande påverkar konsumtionen samt hur man kan stötta varandra i föräldraskapet.
Vi kan medverka på andra föräldramöten enligt önskemål eller fungera som ett bollplank till den enskilda föräldern/vårdnadshavaren. Även du som jobbar i skolan är välkommen att höra av dig till oss med dina önskemål eller funderingar!

Enskilda ungdomsträffar

Syftet med att träffa oss kan vara väldigt varierande. Ämnen som berörs kan vara t.ex. kärleksbekymmer, bekymmer hemma, ensamhet eller problem i skolan. Ungdomsträffarna kan vara önskan av ungdomen själv, kompis, vårdnadshavare, skolpersonal eller av oss fältare. Socialkanslierna kan även ge i uppdrag att man som ungdom skall träffa oss med olika slutmål. Kontakten med Fältarna är alltid frivillig.

Familjesamtal som stöd

Om en ungdom t.ex. har varit berusad, snattat eller gjort något olagligt kan det vara en åtgärd av sociala myndigheter att ungdomen med vårdnadshavare skall komma till oss för något som vi kallar ett uppföljningssamtal. Många gånger kan det vara skönt att känna att händelsen diskuteras igenom på en neutral plats. Som vårdnadshavare kan du också kontakta oss och diskutera när du känner att du behöver råd och stöd med något.

Stöd vid polisförhör

Om du som ungdom (under 18 år) blir kallad till polisförhör som misstänkt, så har du rätt att få med dig en representant från sociala myndigheter som stöd. Här brukar Fältarna gå in och hjälpa till som stödperson för ungdomar. Vi kan också följa med som allmänt stöd om så önskas i övriga kontakter med polisen eller andra myndigheter.

Vill du hitta på något med oss?

Ni ungdomar är alltid välkomna att ge förslag om det är något ni vill göra. Vi gör vårt bästa för att försöka genomföra det! Några ex. på vad vi gjort: spelat paintball, haft spelkvällar med lite picknick, åkt på skidresa osv. Du som ungdom betalar en del själv, men för familjer med ansträngd ekonomi hjälper vi till med olika lösningar för att alla ungdomar ska kunna delta i våra aktiviteter på samma villkor.


För mer information och fakta kring droger och alkohol samt verktyg för diskussion om ämnet, kolla länkarna till höger under kolumnen "Självservice". Där har vi listat några bra och säkra sidor kring ämnet.

Sidan uppdaterades