Faderskapserkännande

Om ni som nyblivna föräldrar inte är gifta med varandra när ert barn föds bör det fastställas att mannen är pappa till barnet. Det är viktigt för både barnets och pappans rättssäkerhet.

Ett faderskapserkännande kan göras på mödrarådgivningen eller hos barnatillsyningsmannen.

På mödrarådgivningen kan ni som föräldrar göra faderskapserkännande redan före barnets födsel om ni lever i ett samboförhållande. Ni kan även avtala om gemensam vårdnad vid samma tillfälle. Handlingarna över erkännandet och gemensam vårdnad sänds till kommunens barnatillsyningsman.

Ni kan även vända er till barnatillsyningsmannen efter att barnet är fött för att göra ett faderskapserkännande och då speciellt om ni önskar ta ett DNA-prov. Provet görs i form av ett munskrap. Till besöket skall identifikationshandlingar medtas.

Faderskapserkännandet fastställs av magistraten 30 dagar efter barnets födelse. Innan fastställandet kan du/föräldrarna ännu ta kontakt med barnatillsyningsmannen om det finns skäl för ytterligare utredning.

 

Faderskapslag (13.01.2015 /11)

Sidan uppdaterades