Stödtjänster

Stödtjänsterna matservice och trygghetstelefon beviljas efter individuell behovsprövning.

Hemtransport av mat innebär att du får varm mat (varmrätt och grönsaker) och dessert alla dagar.

Trygghetstelefon är avsedd för personer som bor hemma eller på serviceboende och riskerar att falla eller känner sig otrygga. Med trygghetstelefon kan man snabbt kalla på hjälp, vilket bidrar till trygghet i hemmet.

Sidan uppdaterades