Färdtjänst

Det finns två olika system för färdtjänsten. Du kan få färdtjänst i form av en stödservice enligt socialvårdsförordningen eller om du har ett gravt funktionshinder kan du beviljas en mer omfattande färdtjänst enligt handikappservicelagen.

Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen
Beviljande av färdtjänst grundar sig på socialvårdsförordningen och avser hemservice i form av en stödservice. Du som blir beviljad färdtjänst får då ett personligt färdtjänstkort.

Från 1.4.2016 är det följande kriterier för färdtjänst enligt socialvårdsförordningen

  • färdtjänst beviljas inte om din bruttoinkomst är över 1500 €/person eller 2700 € /par.
  • färdtjänst kan beviljas om du inte har förmåga och möjlighet att använda den allmänna kollektivtrafiken och det inte finns bil i användning i ditt hushåll.
  • färdtjänsten skall inte används för sjukhusbesök, eftersom dessa resor ersätts av FPA
  • färdtjänsten används inom staden, samt körning till Sparhallen, Kantarellen, Varuboden och flygfältet
  • du kan ha rätt till max 96 enkelresor /år. Beslutet om färdtjänst kan gälla för tillsvidare eller vara tidsbegränsad.
  • färdtjänstresan är kostnadsfri

Mer information fås av äldreomsorgens koordinator.

LÄS MER
Socialvårdsförordningen (§ 9, punkt 2)


Färdtjänst enligt handikappservicelagen beviljas av avdelningen för socialservice.
Läs mer

Sidan uppdaterades