Avgifter för äldreomsorgsservice, hemtjänst och boende

Månadsavgiften är beräknad på de inkomster som du som vårdtagare har. Utöver det kan det tillkomma grundavgift, hyra, måltidsavgift och stödtjänstavgift beroende på vilken service du som vårdtagare har.

Vårdtagarens/familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster beaktas när avgiften fastslås. Hemtjänstavgift och serviceavgift utgår från bruttoinkomsten och avgiften för institutionsboende utgår från nettoinkomsten.

Sidan uppdaterades