Omsorg och stöd

Alla människor behöver nu och då hjälp och stöd för att få vardagslivet att fungera. Hur mycket, och med vad, beror på var i livet man befinner sig. Vissa situationer är förutsägbara medan andra inträffar plötsligt. Ibland behövs stöd under en kortare period, men många behöver också stöd under längre perioder.

Mariehamns stad erbjuder service för alla åldrar, allt från att fastställa faderskap för nyfödda barn till en äldreomsorg med ambitionen att alla ska ha möjlighet att bo hemma så länge som möjligt. Staden erbjuder också stöd för dig med funktionsnedsättning, för dig som kanske behöver ekonomiskt stöd eller vill ha hjälp med att komma ur ett missbruk. Här finns information om vad du kan få hjälp med, och vart du ska vända dig.

Barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, och rätt till särskilt skydd. Därför finns socialarbetarna inom barnskyddet som du kan vända dig till för att för att få stöd och råd om du är orolig för ett barn eller en ungdom.

Aktuellt och nyheter

Se fler nyheter
Sidan uppdaterades