Äventyrsdelens pool

Underhåll på äventyrsdelen i Mariebad

Under perioden 1 november till och med 14 december 2021 genomförs tekniskt underhåll på äventyrsdelen i Mariebad.

Arbetet medför att äventyrsdelen under denna period kommer att vara helt stängd för besökare. Därför öppnar vi under tiden upp relaxavdelningen för allmänheten på vardagar kl. 10.00-15.00. Övriga delar, motions- och terapibassänger håller ordinarie öppettider. Omklädningsrum 1, 2, 3, 4 är öppna samt ångbastun på entréplan. Caféet inne på badsidan är stängd, men cafédelen mot aulan är öppen som vanligt.

Arbetet som stadens fastighetsavdelning genomför omfattar:

  • Underhåll i vattenreningsanläggningen där 4 stycken sandfilter byts ut.
  • Underhåll av ventilationssystemet.
  • Mindre byggreparationer i äventyrsbassängen.
Publicerad 23.9.2021
Uppdaterad 15.10.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.