Pussel med en ko

Tovertafel

Äldreomsorgen arbetar aktivt med att införa välfärdsteknik som ska skapa en meningsfull vardag för de äldre inom äldreomsorgens boendeenheter.

Tovertafel, som betyder Det Magiska bordet, är ett spel med ljus och ljud som reagerar på spelarnas rörelse. Spelen är framtagna för personer med demenssjukdom. Det finns flera olika spel t.ex. smälla såpbubblor, pussla, måla, memory spel med olika svårighetsgrad.

Målet med spelen är inte att vinna utan att ha kul tillsammans, locka till rörelse och social interaktion.

Skapad 14.3.2023 09:36
Publicerad 14.3.2023 10:16
Uppdaterad 14.3.2023 11:22

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.