Tekniskt problem vid senaste vattenfaktureringen

På grund av ett tekniskt problem har vattenfakturorna för den senaste perioden blivit fel, där avläsningar för 31.12 2021 istället blivit för 30.11 2021.

Felet gäller dock inte för alla kunder. Felsökning pågår och vi kommer att återkomma med utförligare information så fort som möjligt.

VA-verket

Publicerad 7.1.2022
Uppdaterad 19.1.2022

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.