Blommor och utemöbler på gångväg

Större uteserveringar

Restauranger och caféer som vill förstora sina uteserveringar får även denna sommar använda stadens parkeringar och gator utan kostnad.

Restriktionerna som ska minska risken för smittspridning gör att restauranger och caféer har begränsad möjlighet att använda sina inomhusplatser. För att underlätta situationen har staden beslutat att tillfälligt justera riktlinjerna för uteserveringar i Mariehamn. 

- Redan sommaren 2020 tilläts att gator och parkeringar invid en servering kunde få användas för serveringsändamål, berättar projektchef Håkan Lindén. Man fick dessutom rätt att använda tilläggsytan utan att betala någon ersättning för den. Säsongen 2021 kommer genomföras under liknande förhållanden som under fjolåret.

- Den som vill utöka sin uteservering ska ta kontakt med samhällstekniska avdelningen först, fortsätter Lindén. Möjligheten till tilläggsyta behöver bedömas från fall till fall, men det här kommer kunna vara en snabb process. 

Riktlinjer och möjligheter

Serveringarna ska fortsatt utföras i enlighet med stadens gällande råd och riktlinjer, med följande tillfälliga arrangemang för befintliga anläggningar:

  • Grundreglerna följs, se stadens gällande råd och riktlinjer för uteserveringar.
  • Uteserveringar hålls i huvudsak på plats under perioden 1.4 – 30.9.2021.
  • Parkeringar och gator får tas i anspråk, men utvidgning mot grönytor och parkmark ska undvikas
  • Tilläggsytan erhålls utan ersättning
  • Tilläggsytornas omfattning bedöms och godkänns från fall till fall av samhällstekniska avdelningen.

 

Publicerad 16.4.2021
Uppdaterad 20.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.