Stadsmiljöchef utsedd

Den 1 oktober börjar Ida Mann arbeta som stadsmiljöchef i Mariehamns stad.

Närmast kommer Ida Mann från Stockholms stads Exploateringskontor, där hon arbetar som biträdande projektledare för Projekt Slussen. Före det arbetade hon fem år i byggbranschen med olika infrastrukturella anläggningsprojekt. Ida har även ca. 10 års erfarenhet från energibranschen, där hon arbetat med bland annat biobränslen och investeringsprojekt inom kraft- och värmeproduktion.

Ida Mann beskriver sig själv som en social och samhällsintresserad diplomingenjör. Hon drivs av att möjliggöra förbättringar både inom verksamheter och i samhället samt av att se kollegor och medarbetare växa.

– Jag sökte tjänsten som stadsmiljöchef för att jag inspireras av utmaningen att utveckla den kommande stadsmiljösektorn samt dess verksamheter och att få arbeta för att ge Mariehamns invånare samt besökare en så bra stad att leva i som möjligt, säger Ida.

Ida Mann utsågs av stadsstyrelsen torsdagen den 30 juni 2022 bland 7 sökande.

Skapad 30.6.2022 15:55
Publicerad 30.6.2022 17:32
Uppdaterad 30.6.2022 17:33

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.