massiva utemöbler i trä med blommor intill torget

Staden öppnar sommargågatan

Den 5 juni öppnar sommargågatan och den pågår till 21 augusti.

Sommargågatan är en förlängning av ordinarie gågatan på Torggatan söderut, fram till torget och Norra Esplanadgatan. Där finns även de nya sommarmöblerna som designats och tillverkats på Åland av åländskt virke. Utöver att erbjuda sittplatser fungerar de även som plats för blomsterarrangemang.

På gågatan tillåts endast gångtrafik och cykeltrafik med hänsyn till gående, fordonstrafik är tillåten endast för servicetrafik.

Norragatan på avsnittet Ålandsvägen – Torggatan dubbelriktas för fordonstrafik under samma tid.

Samhällstekniska avdelningen

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Skapad 6.6.2022 13:10
Publicerad 2.6.2023 13:44
Uppdaterad 5.7.2023 10:33

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.