Bild på gågatan

Staden öppnar sommargågatan

Från onsdag den 8 juni öppnar Staden sommargågatan och den pågår till 31 juli.

Sommargågatan avser ordinarie gågatan på Torggatan samt ytterligare förlängning på avsnittet Norragatan – Norra Esplanadgatan. På gågatan tillåts endast gångtrafik och cykeltrafik med hänsyn till gående, fordonstrafik är tillåten endast för servicetrafik.

Norragatan på avsnittet Ålandsvägen – Torggatan dubbelriktas för fordonstrafik under tiden sommargågatan är på plats.

Samhällstekniska avdelningen

Infrastruktursektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Skapad 6.6.2022 13:10
Publicerad 6.6.2022 13:25
Uppdaterad 6.6.2022 13:28

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.