Kampanjmärke - Med i svängarna, Snäppet svalare

Staden är med i kampanjen Snäppet svalare

Som deltagare i den nationella kampanjen Snäppet svalare lovar Mariehamns stad att göra konkreta insatser för att spara energi och minska elförbrukningstopparna.

Kampanjen Snäppet svalare startar den 10 oktober. Målet är att minska energiförbrukningen och sänka effekttopparna för el. Energisparande har under lång tid varit en del av Mariehamns stads normala verksamhet och många långsiktiga åtgärder har genomförts. 

– För oss var det självklart att anmäla Mariehamns stad till kampanjen, säger stadsdirektör Arne Selander. Under kampanjtiden fokuserar vi först och främst på insatser som ger snabbt märkbara resultat, men självklart fortsätter vi det långsiktiga arbetet. 

Det effektivaste sättet att spara energi är att sänka inomhustemperaturen. Fastighetsavdelningen har därför fått i uppdrag att justera inomhustemperaturen i stadens byggnader så att den är 20 °C.

– Internt har vi gått ut med konceptet "Vi sänker tempen och höjer pulsen". Vi uppmuntrar våra anställda att göra lite skojig pausgympa om de känner sig frusna, berättar Arne. Det ger ju fler positiva effekter om man lyckas få in lite rörelse under arbetsdagen. 

Vad kan du själv göra?

Kampanjen Snäppet svalare uppmuntrar alla att spara energi, såsom el och bränslen. De så kallade effekttopparna är störst på vardagar kl. 8-10 och 16-18. Kampanjen uppmanar alla att självmant begränsa sin elförbrukning under de timmarna genom att flytta användningen och laddningen av elapparater till en annan tidpunkt. Andra handlingar som hjälper är till exempel lägre körhastighet i trafiken, lägre rumstemperatur eller att spara varmvatten.

Det finns många tips till privatpersoner på den nationella kampanjens webbplats och på webbplatsen för Ålands lokala kampanj. Även Mariehamns Energi tipsar sina elkunder och när du loggar in på dina egna kundsidor kan du aktivt följa med din egen elförbrukning. 

Skapad 6.10.2022 07:56
Publicerad 10.10.2022 11:12
Uppdaterad 19.10.2022 16:29

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.