Fyra ungdomar rensar rabatt

Sommarjobb för 68 ungdomar

Den här sommaren finansierar staden sommarjobb för 68 ungdomar. Arbetsplatserna återfinns både inom olika delar av stadens egen organisation och ombord på fartyget Pommern, i turistinformationen samt i Sjökvarteret. Dessutom subventionerar staden ytterligare 10 sommarjobb för unga mariehamnare genom sommarjobbsedlar som har beviljats till företag i Mariehamn.

– En stor satsning för att hjälpa stadens ungdomar i åldern 16–20 år att komma in i arbetslivet inleddes som ett treårigt projekt redan sommaren 2017, berättar personalchef Sari Hautamäki. Efter projektets slut valde vi att fortsätta satsningen som en del av vår vanliga verksamhet. 

Tidigare år har personalkansliet koordinerat ungefär tjugo ungdomsplatser per sommar. Den här sommaren har antalet platser utökats i och med att pandemisituationen har gjort det svårare för ungdomar att få sommarjobb inom den privata sektorn. Utöver platserna som koordineras och finansieras via personalkansliet har markenheten anställt arton ungdomar och inom äldreomsorgen har ytterligare tio ungdomar fått sommarjobb tack vare donationspengar.

– För oss på markenheten är ungdomarna en väldigt viktig resurs, säger arbetsledare Sirkku Stark. Ungdomarna anställs till olika platser och uppgifter. I år har vi en sommaranställd vid Lilla holmens fågelhus, fyra ungdomar arbetar som strandvakter, tre ungdomar jobbar med det vi kallar distriktstädning och tio ungdomar arbetar med skötsel av stadens parker och grönområden. 

Gör centrum och stränder fina och trygga

I fågelhuset tar sommarjobbaren hand om djuren och ser till att området runt om hålls rent och fint. Strandvakterna vid Nabben och Lilla holmen ansvarar för att omklädningsrummen, toaletterna och strandområdet hålls fina och snygga. De ska också se till att livbåt och livbojar är på plats. De som anställts för distriktsstädning cyklar runt i staden och tömmer sopkorgar och håller markområden skräpfria. När det kommer till skötseln av parkerna och stadens övriga grönområden handlar jobben mest om att rensa ogräs, att klippa och trimma gräs, att plantera samt att kratta gångar. 

– Dessutom är det ett rätt tidskrävande arbete att avlägsna stamskott från stadens ca. 800 lindar, tillägger Sirkku. 

Ger guldkant till de äldre

De ungdomar som sommarjobbar inom äldreomsorgen har fått sin arbetsplats antingen på Odalgården eller Trobergshemmet. 

– Våra sommarjobbare anställs för att ge de boende en extra guldkant, berättar biträdande äldreomsorgschef Pernilla Karlsson. Ungdomarna kan exempelvis gå ut på promenader eller sitta ner och prata, spela spel eller se på TV tillsammans med de boende. 

Blir gärna första arbetsgivaren

När staden rekryterar ungdomar till sommarjobben vill man gärna prioritera dem som är lite yngre och man är även mån om att rekrytera jämställt. Samtidigt kan till exempel krav på körkort eller arbetsmarknadsregler göra att vissa arbeten behöver utföras av personer som fyllt 18 år. 

– Inom Mariehamns stad tycker vi att det är både viktigt och roligt att kunna erbjuda jobb till ungdomar, säger personalchef Sari Hautamäki. Vi är stolta om vi kan få bli någons första arbetsgivare. Vår erfarenhet är att de sommaranställda ungdomarna ofta för med sig nya tankar och idéer och ny energi. Vi hoppas förstås också att ungdomarna ska trivas hos oss och gärna inspireras inför att de ska göra sina yrkesval. 

Personalkansliet

Personalkansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Publicerad 16.7.2021
Uppdaterad 2.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.