Många parkeringar har fått ändrade p-tider från tidigare 60 minuter till 2 timmar, samt att p-skiva...