Brunt vatten vid inlöpet vid Sviby ån med lövträd och annan växtlighet
Svibyåns mynning. Foto: Ulf Simolin.

Samarbete för ett friskare Östersjön

Mariehamns stad får 80 000 euro i bidrag från Östersjöprojektet för att bygga en våtmark i Sviby. Våtmarkerna kan minska mängden näringsämnen som orsakar övergödning, förbättra den lokala vattenmiljön och öka den biologiska mångfalden.

- Ett kärt projekt under längre tid har varit att förverkliga en multifunktionell våtmark vid Svibyåns mynning. Att Ålandsbanken nu bidrar till att förverkliga detta projekt genom stödet via Östersjöprojektet är vi oerhört tacksamma och stolta för, säger Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamn.

Mariehamn ligger mitt i Östersjön med havet som närmsta granne. Att ligga så havsnära ställer höga krav på oss. Ett av stadens miljömål är att bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Detta arbete är något som vi prioriterar och vi försöker genom samarbete med alla intresserade aktörer åstadkomma förbättringar.

Östersjöprojektet förbättrar läget i Östersjön genom att finansiera goda idéer och uppmuntra till aktion.

Miljösamordnare

Stadskansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Skapad 15.3.2021 16:16
Uppdaterad 17.1.2022 15:31

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.