Reklamplatser uthyres

Mariehamns stad efterfrågar hyresanbud på reklamplatser runt om i staden.

  • 16 platser för stolpreklam
    Hyrestagaren övertar och underhåller befintliga reklamramar som finns monterade på gatubelysningsstolpar i centrum.
  • 10 platser för reklampelare
    Reklampelarna ska införskaffas, monteras och underhållas av hyrestagaren.
  • 2 platser för digitala reklamskyltar
    De digitala skyltarna ska införskaffas, monteras och underhållas av hyrestagaren.

Avtalstiden inleds enligt överenskommelse, dock senast den 1.6.2021, och varar till och med 31.12.2026 med möjlighet till förlängning i 3 år.

Avtalsutkast och karta som visar nämnda platser finns under rubriken Bilagor.

Här kan du läsa frågor och svar om reklamplatser (docx, 20 kB)

Lämna anbud

Anbud märkta Reklamplatser kan lämnas in till stadshusets reception eller postas till: Stadskansliet, PB 5, 22101 Mariehamn. Anbud kan även e-postas till stadskansliet@mariehamn.ax med ämne Reklamplatser.

Anbud lämnas för stolpreklamplatser, reklampelarplatser och platser för digitala skyltar som ett helhetskoncept. Pris anges per kalenderår exklusive moms.

Till anbudet ska bifogas bilder och beskrivning av de tänkta reklampelarna och de digitala skyltarna.

Anbuden ska vara inlämnade senast fredagen den 16.4.2021 kl. 15.00. Staden förbehåller sig rätten att anta eller förkasta givna anbud.

För ytterligare information kontakta Terese Flöjt, terese.flojt@mariehamn.ax eller via stadens växel +358 18 5310.

Publicerad 29.3.2021
Uppdaterad 30.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.