Bild på Lilla Holmen skylt

Lilla holmens tropiska fåglar

Enligt infrastrukturnämndens beslut skall verksamheten med de tropiska fåglarna upphöra under hösten 2022.

Lämna in en anmälan senast den 31.7 om du är intresserad att överta hela fågelpopulationen, delar eller enstaka fåglar.

För närmare upplysningar kontakta Anne Nordblom, anne.nordblom@mariehamn.ax, tfn +358 18 531 562.

Stadsträdgårdsmästare

Samhällstekniska avdelningen, infrastruktursektorn
Skapad 21.6.2022 10:21
Publicerad 21.6.2022 10:29
Uppdaterad 21.6.2022 13:12

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.