Bild på Lilla Holmen skylt

Lilla Holmens fågelhus är nu stängt för allmänheten

Lilla Holmens tropiska fåglar har nu alla flyttat till annan boplats, så Lilla Holmens fågelhus är från och med 8.10.2022 stängt för allmänheten.

Samhällstekniska avdelningen

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad 10.10.2022 11:00
Publicerad 10.10.2022 11:11
Uppdaterad 10.10.2022 11:13

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.