Ingång till Seniorpunkten med dess namn och text drop-in

Lättnader kring Seniorpunktens verksamhet

Seniorpunktens verksamhet blir lite öppnare nu när Åland befinner sig i utgångsfasen.

– Den som vill delta behöver inte längre anmäla sig via telefon i förväg, säger Seniorpunktens handledare Marja Lax. Det räcker att man anmäler sig i samband med besöket.

Antalet sittplatser har kunnat utökas så att fler deltagare kan delta per dag. Fortsättningsvis är man inom stadens äldreomsorg mån om att hålla ett tryggt avstånd mellan deltagarna för att inte riskera smittspridning.

– Det känns väldigt fint att vi äntligen kan bjuda in utomstående föreläsare och musiker igen, fortsätter Marja som också ser fram emot att programpunkten Styrka & Balans kan återupptas i Trobergshemmets festsal.

– En annan välkommen förändring är att de som har fått två doser vaccin inte behöver använda munskydd eller visir när de är här, säger koordinator Christina Karlsson.

Seniorpunkten riktar sig till hemmaboende seniorer över 65 år som bor i Mariehamn. På Seniorpunkten erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter. Veckoprogrammet går att hitta i lokaltidningarnas aktivitetskalendrar och på stadens hemsida. Läs mer på sidan Seniorpunkten.

 

Seniorpunkten

Seniorpunktens handledare
Hemservice, äldreomsorgssektorn
Norragatan 11 (mittemot Mathis-hallen)
Publicerad 2.9.2021
Uppdaterad 3.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.