Förlängda gågatan och Röde Orm-tåget

Längre gågata

Under juli månad förlängs gågatan så att den sträcker sig hela vägen fram till torget.

Sommargågatan är ett initiativ från City Mariehamn och organisationens medlemmar.

- En längre gågata ökar både trivseln och säkerheten, säger cityledare Dan Ferna. Vi vet att Torggatan är den mest besökta gatan i centrum och det blir en trevlig atmosfär när besökare kan vandra runt utan att störas av biltrafik. 

Sommargågatan gör att Torggatan är stängd för biltrafik mellan Nygatan och Norra Esplanadgatan under perioden 2 juli- 1 augusti 2021. Under den tiden blir trafiken på Norragatan dubbelriktad, med en liten vändplan vid Torggatan. Utryckningsfordon, varuleveranser, taxi och Röde Orm- tåget tillåts trafikera vid behov.  

 

Publicerad 2.7.2021
Uppdaterad 2.7.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.