Brandövningsutrymme med eldmoln i hela taket

Kurs i Heta arbeten

Välkommen på Kurs i Heta arbeten. Fyra tillfällen hålls från februari till och med maj. Anmäl dig nu!

Kursdagar:   
7 februari, 7 mars, 4 april och 2 maj (välj ett tillfälle).

Kurstid:   
08.00-16.00

Kursplats:     
Räddningsverket, Elverksgatan 8.                     

Kursavgift:
130 euro/deltagare inkl. moms. Kurslitteratur, certifikat, lunch samt kaffe ingår i kursavgiften.

OBS. för ej anmäld frånvaro debiteras full kursavgift.

Anmälan och förfrågningar

Sebastian Mansnerus, t.f. brandmästare, tel. +358 18 531488
sebastian.mansnerus@mariehamn.ax

Först till kvarn och 15 platser per kurstillfälle beroende på hur covid-situationen ser ut. Vi följer rekommendationerna och kurserna kan ställas in på kort varsel eller minska antal per kurstillfälle.

Kursschema

Klockan 08.00          

 • Kursen öppnas
 • Statistik
 • Risker vid heta arbeten
 • Termer och definitioner
 • Klarläggning och bedömning av faror

Klockan 11.00-12.00 LUNCH

Klockan 12.00                                               

 • Planering av heta arbeten
 • Lagstiftning
 • Skyddsåtgärder
 • Arbetsredskap

Klockan 14.00-16.00 KAFFE

 • Förfarande vid olyckstillbud
 • Förstahandsläckning, praktik
 • Kursprov

Räddningsverket

Samhällstekniska avdelningen, infrastruktursektorn
Elverksgatan 8
Publicerad 12.1.2022
Uppdaterad 14.1.2022

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.