Bild på eldflammor

Kurs i Heta arbeten

Kursdagar:   

Måndag den 30 augusti, måndag den 20 september, måndag den 27 september, måndag den 25 oktober och måndagen den 15 november (välj ett tillfälle).

Kurstid:        

08.00-16.00

Kursplats:     

Mariehamns räddningsverk, Elverksgatan 8.                     

Kursavgift:    

130,00 €/deltagare inkl. moms. Kurslitteratur, certifikat, lunch samt kaffe ingår i kursavgiften.

Observera! För ej anmäld frånvaro debiteras full kursavgift.

Anmälan och förfrågningar:

Sebastian Mansnerus, T.f. Brandmästare tfn 018 531 488
sebastian.mansnerus@mariehamn.ax

Leif Roberts, Brandman-Instruktör tfn 018 531 487
leif.roberts@mariehamn.ax

Kursprogram och tider

08.00                  

Kursen öppnas

Statistik

Risker vid heta arbeten

Termer och definitioner

Klarläggning och bedömning av faror

11.00-12.00 LUNCH

12.00                 

Planering av heta arbeten

Lagstiftning

Skyddsåtgärder

Arbetsredskap

14.00-16.00 KAFFE

Förfarande vid olyckstillbud

Förstahandsläckning, praktik

Kursprov

Publicerad 17.8.2021
Uppdaterad 24.8.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.