Man som sitter vid datorn

Kultur- och fritidsnämndens bidrag

E-tjänsten genom vilken kultur- och fritidsnämndens bidrag kan sökas öppnar den 1 november 2022.

Ansökningar om grund- och aktivitetsbidrag ska göras senast den 31.1.2023. Evenemangsbidrag kan sökas senast den 30.11.2022, 28.2.2023 eller 31.8.2023. Snabba pengar kan sökas när som helst året runt. Alla ansökningar görs elektroniskt via e-tjänsten på adressen bidrag.mariehamn.ax

Via e-tjänsten hittar du även en ny manual som steg för steg visar hur man ansöker och redovisar bidrag.

Om du behöver inloggningsuppgifter till e-tjänsten, kontakta Niklas Gyllenskepp per telefon +358 18 531434 eller e-post niklas.gyllenskepp@mariehamn.ax 

För ytterligare information, läs Regelverk för stöd från Mariehamns stad eller kontakta biträdande kultur- och fritidschef Maria Hägerstrand-Mattsson per telefon +358 18 531435 eller e-post maria.hagerstrand-mattsson@mariehamn.ax

Skapad 6.10.2022 14:36
Publicerad 26.10.2022 17:02
Uppdaterad 27.10.2022 16:34

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.