Publik i mormors trädgård
Publik i mormors trädgård

Kom och gör kultur för oss

Mariehamns stads kultur- och fritidsavdelning söker nya kulturella aktiviteter och mer medborgarengagemang.

Mariehamns stads kultur- och fritidsavdelning söker nya kulturella aktiviteter och vill ha mer medborgarengagemang. Därför går vi nu ut med en efterlysning och uppmaning: Kom och gör kultur för oss! Aktiviteterna ska i första hand rikta sig till äldre eller barn och unga och vara inkluderande. Koncept som är åldersöverskridande och tillgängliga för så många som möjligt prioriteras. Vi är intresserade av allehanda kulturformer: måleri, föreläsningar, dans, musik mm. Läs mer om vad vi söker här.

Att kontakta oss är enkelt: intresserade fyller i ett kort formulär där man berättar om sin aktivitet och hur man vill genomföra den, samt vilken budget man behöver. Inom två veckor kommer svar om det blir av eller inte. 

Om förslaget antas så hjälper Mariehamns kultur- och fritidssektorn till med att renodla konceptet och agerar bollplank under processen. Staden betalar ut arvode till den som genomför evenemanget samt står för eventuella materialkostnader.  

Kultur-och fritidssektorn testar konceptet fram till årsskiftet och därefter utvärderas det. 

Skapad 23.5.2022 07:48
Publicerad 23.5.2022 07:58
Uppdaterad 23.5.2022 08:03

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.