Smarta hjälpmedel i vardagen

Informationstillfälle

Äldreomsorgen ordnar informationstillfälle om Smarta lösningar i vardagen den 24 maj kl. 13-15.

När: Onsdag 24 maj kl 13.00-15.00
Plats: Trobergshemmets festsal, Norra Esplanadgatan 6

Stadens äldreomsorg presenterar olika smarta lösningar som kan hjälpa och trygga vardagen i det egna hemmet.

Stadsbiblioteket finns också på plats och berättar om sina digitala tjänster, som tidningar och böcker.

Välkomna!

Servicehandledare

Äldreomsorgskansliet, äldreomsorgssektorn
Skapad 22.5.2023 08:37
Publicerad 22.5.2023 09:55
Uppdaterad 29.5.2023 10:09

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.